உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Lost 4 months lab

Lost 4 months lab

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 1 நாள் முன்பு

சேமி

1 Lost 4 months lab

Lost 4 months lab

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 1 நாள் முன்பு

சேமி

1 Lost my Trolly bag at Nizamudheen railway station platform No 5 on 30/09/22 at 22:00

Lost my Trolly bag at Nizamudheen railway station platform No 5 on 30/...

  Luggage Bags

இழந்தது   --

  Delhi 3 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 10,000 Reward - Missing German Shepherd: Red collar, around 7yrs. Name Leo, Contact 9643199310

10,000 Reward - Missing German Shepherd: Red collar, around 7yrs. Name...

  Dog

இழந்தது   --

  Chandigarh 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Lost Brown Purse

Lost Brown Purse

  Wallets

இழந்தது   --

  Puducherry 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 My Indian breed 2 year old cat is missing near sagaon area of Dombivli east

My Indian breed 2 year old cat is missing near sagaon area of Dombivli...

  Cat

இழந்தது   --

  Dombivli 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 DOG MISSING

DOG MISSING

  Dog

இழந்தது   --

  Mumbai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 If you lost a cat in the area near the place please contact.

If you lost a cat in the area near the place please contact.

  Cat

கண்டுபிடித்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 Our Cockatail Bird fly away and lost

Our Cockatail Bird fly away and lost

  Others

இழந்தது   --

  Pune 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Black lab

Black lab

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Lucknow 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Bag

Bag

  Others

இழந்தது   --

  Sūrat 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Arm Pouch (Black)

Arm Pouch (Black)

  Other

இழந்தது   --

  Pune 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Earbuds

Earbuds

  Mobile Accessories

இழந்தது   --

  Sūrat 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 An abandoned male ,fawn colour ,dog found in Noida

An abandoned male ,fawn colour ,dog found in Noida

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Noida 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 An American Labrador fawn coloured male Dog found

An American Labrador fawn coloured male Dog found

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Noida 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 A crossbreed male Dog found

A crossbreed male Dog found

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Noida 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 My cat has lost since 2days ago please help me to find him

My cat has lost since 2days ago please help me to find him

  Cat

இழந்தது   --

  Kolkata 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Gold ring

Gold ring

  Ring

இழந்தது   --

  Nashik 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Grey cockatiel missing

Grey cockatiel missing

  Others

இழந்தது   --

  Hyderabad 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Grey female cockatiel missing from Erragadda, 4july

Grey female cockatiel missing from Erragadda, 4july

  Others

இழந்தது   --

  Hyderabad 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!