உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Kid missing from Shahbad

Kid missing from Shahbad

  Male Kid

இழந்தது   --

  Ambāla 17 மணி நேரம் முன்பு

சேமி

1 Found wallet of Diganta Chhetri

Found wallet of Diganta Chhetri

  Wallets

கண்டுபிடித்தது   --

  Siliguri 1 நாள் முன்பு

சேமி

1 Lost bike at Gauri Shankar market

Lost bike at Gauri Shankar market

  Motorcycle

இழந்தது   --

  Siliguri 1 நாள் முன்பு

சேமி

3 Male ginger cat lost five days back. Responds to meow Kutty. 2 years old. Lost near ambattur OT KRISHNAPURAM. Finders will be rewarded with huge sum.

Male ginger cat lost five days back. Responds to meow Kutty. 2 years o...

  Cat

இழந்தது   --

  Chennai 2 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Kushi missing from gandhi chowk

Kushi missing from gandhi chowk

  Female Baby

இழந்தது   --

  Pathānkot 2 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Bag found in Pani house near shiv mandir

Bag found in Pani house near shiv mandir

  Necklace or Neck Chain

கண்டுபிடித்தது   --

  Gangtok 2 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Cat missing from Vakola, Santacruz

Cat missing from Vakola, Santacruz

  Cat

இழந்தது   --

  Mumbai 3 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost wallet with documents while travelling in Theni bus

Lost wallet with documents while travelling in Theni bus

  Wallets

இழந்தது   --

  Madurai 3 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Gopi Kishan Behani missing from jalpaiguri

Gopi Kishan Behani missing from jalpaiguri

  Male Senior citizen

இழந்தது   --

  Jalpāiguri 3 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Found wallet in taxi Gangtok, sikkim

Found wallet in taxi Gangtok, sikkim

  Wallets

கண்டுபிடித்தது   --

  Gangtok 3 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Laptop bag lost with documents in the name of Mon Bahadur Chettri

Laptop bag lost with documents in the name of Mon Bahadur Chettri

  Bagpacks

இழந்தது   --

  Gangtok 4 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Cycle lost at Kharagpur IIT

Cycle lost at Kharagpur IIT

  Bicycle

இழந்தது   --

  Kharagpur 4 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Pet found at Royal Hotel bus stop

Pet found at Royal Hotel bus stop

  Dog

இழந்தது   --

  Mumbai 5 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Daksh Tiwari missing from Siliguri

Daksh Tiwari missing from Siliguri

  Boy

இழந்தது   --

  Siliguri 5 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost driving license in Darjeeling

Lost driving license in Darjeeling

  Driving License

இழந்தது   --

  Dārjiling 5 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Found wallet of shanil lamichanay

Found wallet of shanil lamichanay

  Wallets

கண்டுபிடித்தது   --

  Gangtok 5 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 सुभाष चौक, सोनीपत से लापता लड़का।

सुभाष चौक, सोनीपत से लापता लड़का।

  Boy

இழந்தது   --

  Sonīpat 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

1 Cat Missing from Vasai West 8th ashtvinayak lane

Cat Missing from Vasai West 8th ashtvinayak lane

  Cat

இழந்தது   --

  Virār 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

1 Found wallet of Mr. Pravesh Chettri at Munshithang

Found wallet of Mr. Pravesh Chettri at Munshithang

  Wallets

இழந்தது   --

  Dārjiling 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

1 Pet misisng from Nala Sopara highway

Pet misisng from Nala Sopara highway

  Dog

இழந்தது   --

  Mumbai 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!