உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 African grey parrot lost

African grey parrot lost

  Others

இழந்தது   --

  Mumbai 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

4 Found an black male dog( Coolie)

Found an black male dog( Coolie)

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Panvel 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 My Boxie is Missing

My Boxie is Missing

  Dog

இழந்தது   --

  Pune 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Certificate

Certificate

  Other

இழந்தது   --

  Dharmanagar 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Certificate

Certificate

  Other

இழந்தது   --

  Dharmanagar 1 மாதம் முன்பு

சேமி

6 My cat has been missing since 4 months. Any help will be much appreciated.

My cat has been missing since 4 months. Any help will be much apprecia...

  Cat

இழந்தது   --

  New Delhi 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 Lost dog found in Pitampura, Delhi

Lost dog found in Pitampura, Delhi

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Delhi 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost my lutino cockatiel

Lost my lutino cockatiel

  Others

இழந்தது   --

  Chennai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost my lutino cockatiel

Lost my lutino cockatiel

  Others

இழந்தது   --

  Chennai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Lost my lutino cockatiel

Lost my lutino cockatiel

  Others

இழந்தது   --

  Chennai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Lost cat

Lost cat

  Cat

இழந்தது   --

  Hyderabad 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Cat missing from Rajan street kannan avenue West Tambaram

Cat missing from Rajan street kannan avenue West Tambaram

  Cat

இழந்தது   --

  Tambaram 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Missing my Certificates & Passport

Missing my Certificates & Passport

  Passport

இழந்தது   --

  Madurai 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

4 Lost Siberian Husky

Lost Siberian Husky

  Dog

இழந்தது   --

  Delhi 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 New mobile

New mobile

  Android Phones

கண்டுபிடித்தது   --

  Tanjore 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Golden brown persian cat_MISSING

Golden brown persian cat_MISSING

  Cat

இழந்தது   --

  Navi Mumbai 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Cat lost in Bandra West

Cat lost in Bandra West

  Cat

இழந்தது   --

  Mumbai 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

4 My doggie has been missing since 14-02-2020 5PM in Survey, Beltola, Guwahati

My doggie has been missing since 14-02-2020 5PM in Survey, Beltola, Gu...

  Dog

இழந்தது   --

  Guwahati 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Family

Family

  Male Kid

இழந்தது   --

  New Delhi 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 IPhone

IPhone

  Apple Phones

இழந்தது   --

  New Delhi 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!