உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

0 Lost all documents file

Lost all documents file

  Other

இழந்தது   --

  Pune 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 My 2 dogs have ran away ( address is kanakpura near panchywala) please help me find them

My 2 dogs have ran away ( address is kanakpura near panchywala) please...

  Dog

இழந்தது   --

  Jaipur 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Labrador found

Labrador found

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Chennai 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

4 Lost from Dalma Wildlife Sanctuary Shelter (The Stray Army)

Lost from Dalma Wildlife Sanctuary Shelter (The Stray Army)

  Dog

இழந்தது   --

  Jamshedpur 4 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Lost gold earring in amanora mall

Lost gold earring in amanora mall

  Earrings

இழந்தது   --

  Pune 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Lost gold earring in amanora mall

Lost gold earring in amanora mall

  Earrings

இழந்தது   --

  Pune 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Lost Wallet at Indore

Lost Wallet at Indore

  Pancard

இழந்தது   --

  Indore 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

5 Our street dog is missing!!!!

Our street dog is missing!!!!

  Dog

இழந்தது   --

  Mumbai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Yellow color buggie female

Yellow color buggie female

  Others

இழந்தது   --

  Hyderabad 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Missing cat in RR Nagar, Ideal Homes Township. To the one who finds will be rewarded a grand total of ₹10000

Missing cat in RR Nagar, Ideal Homes Township. To the one who finds wi...

  Cat

இழந்தது   --

  Bengaluru 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Black Male Labrador name Rocky 10 years old is lost

Black Male Labrador name Rocky 10 years old is lost

  Dog

இழந்தது   --

  Ozar 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Lost black coloured leather bag in Auto near nerul station

Lost black coloured leather bag in Auto near nerul station

  Luggage Bags

இழந்தது   --

  Navi Mumbai 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Certificates

Certificates

  Mark sheets & Educational Degrees

கண்டுபிடித்தது   --

  Hyderabad 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Found someone's missing pet

Found someone's missing pet

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Vijayawada 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 African Grey Parrot

African Grey Parrot

  Others

கண்டுபிடித்தது   --

  Chennai 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Found an African Grey Bird in Metro Zone Thirumangalam

Found an African Grey Bird in Metro Zone Thirumangalam

  Others

கண்டுபிடித்தது   --

  Chennai 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Grey color cockatiel.Nearly 7 months old.Lost today on 20th january 2023.Flew away from my home

Grey color cockatiel.Nearly 7 months old.Lost today on 20th january 20...

  Others

இழந்தது   --

  Gorakhpur 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Maruti Suzuki, Remote key

Maruti Suzuki, Remote key

  Car Keys

கண்டுபிடித்தது   --

  Gurgaon 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Missing White Cat Sheikhpet Area

Missing White Cat Sheikhpet Area

  Cat

இழந்தது   --

  Hyderabad 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost dog

Lost dog

  Dog

இழந்தது   --

  Bengaluru 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!