உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Maruti Suzuki, Remote key

Maruti Suzuki, Remote key

  Car Keys

கண்டுபிடித்தது   --

  Gurgaon 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 Missing White Cat Sheikhpet Area

Missing White Cat Sheikhpet Area

  Cat

இழந்தது   --

  Hyderabad 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 Lost dog

Lost dog

  Dog

இழந்தது   --

  Bengaluru 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Lost I Phone 11

Lost I Phone 11

  Apple Phones

இழந்தது   --

  Mumbai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 Lost a purse with keys and pan card and credit card

Lost a purse with keys and pan card and credit card

  மற்றவை

இழந்தது   --

  Ernakulam 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 My driving license is lost

My driving license is lost

  Driving License

இழந்தது   --

  Nanded 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Female dog missing since 23.10.22

Female dog missing since 23.10.22

  Dog

இழந்தது   --

  Coimbatore 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Female brown dog missing

Female brown dog missing

  Dog

இழந்தது   --

  Coimbatore 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 My pet is missing

My pet is missing

  Dog

இழந்தது   --

  Mumbai 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Hardik i found ur wallet

Hardik i found ur wallet

  Debit & Credit Cards

கண்டுபிடித்தது   --

  Chandigarh 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Missing cat on 3rd Nov 2022 at 1am from puttur koornadka

Missing cat on 3rd Nov 2022 at 1am from puttur koornadka

  Cat

இழந்தது   --

  Puttūr 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Missing Dog

Missing Dog

  Dog

இழந்தது   --

  Jamshedpur 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Dog in British Park bhopal

Dog in British Park bhopal

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Bhopal 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Help me find my dog

Help me find my dog

  Dog

இழந்தது   --

  Bengaluru 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

5 Missing CAT (Putu)

Missing CAT (Putu)

  Cat

இழந்தது   --

  Madhyamgram 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Persian cat

Persian cat

  மற்றவை

இழந்தது   --

  Delhi 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost 4 months lab

Lost 4 months lab

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost 4 months lab

Lost 4 months lab

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost my Trolly bag at Nizamudheen railway station platform No 5 on 30/09/22 at 22:00

Lost my Trolly bag at Nizamudheen railway station platform No 5 on 30/...

  Luggage Bags

இழந்தது   --

  Delhi 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 10,000 Reward - Missing German Shepherd: Red collar, around 7yrs. Name Leo, Contact 9643199310

10,000 Reward - Missing German Shepherd: Red collar, around 7yrs. Name...

  Dog

இழந்தது   --

  Chandigarh 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!