உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Found a Cocker spaniel

Found a Cocker spaniel

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Kasauli 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 I missing my dog

I missing my dog

  Dog

இழந்தது   --

  Mumbai 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 I have lost it in Delhi metro I had got down at Delhi airport station it was in a black bag

I have lost it in Delhi metro I had got down at Delhi airport station...

  Driving License

இழந்தது   --

  Mumbai 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 LOST DOCS NEAR RTO - URGENT

LOST DOCS NEAR RTO - URGENT

  Aadhar Card

இழந்தது   --

  Chandigarh 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 White cat missing with black spots on head

White cat missing with black spots on head

  Cat

இழந்தது   --

  Mysore 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Tubby - Cocker spaniel missing in Valencia, Mangalore

Tubby - Cocker spaniel missing in Valencia, Mangalore

  Dog

இழந்தது   --

  Mangalore 3 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Lost my malti poo female dog in near sonakpur stadium Moradabad

Lost my malti poo female dog in near sonakpur stadium Moradabad

  Dog

இழந்தது   --

  Morādābād 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Cockatiel Bird Flew Away

Cockatiel Bird Flew Away

  Others

இழந்தது   --

  Ulhasnagar 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Wallet Lost - Jan 01 2024

Wallet Lost - Jan 01 2024

  Other

இழந்தது   --

  Kālimpong 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

5 Lost country dog near theppakulam at 12AM January 1st 2024

Lost country dog near theppakulam at 12AM January 1st 2024

  Dog

இழந்தது   --

  Madurai 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost - Male Ginger Persian in kharadi

Lost - Male Ginger Persian in kharadi

  Cat

இழந்தது   --

  Pune 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 I have lost my cat at yesterday night

I have lost my cat at yesterday night

  Cat

இழந்தது   --

  Nagpur 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Fastrack rubber blue belt ladies watch

Fastrack rubber blue belt ladies watch

  Watches

இழந்தது   --

  Kolkata 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Samsung Earbuds 2

Samsung Earbuds 2

  Other

இழந்தது   --

  Pune 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Bunny

Bunny

  Cat

இழந்தது   --

  Sānand 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Simba - a hairy male cat missing from dwarkapuri Nagar, rameshwari Rd, nagpur

Simba - a hairy male cat missing from dwarkapuri Nagar, rameshwari Rd,...

  Cat

இழந்தது   --

  Nagpur 6 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 My pet addy dog

My pet addy dog

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 6 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 White dog

White dog

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Lucknow 6 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 I phone 6

I phone 6

  Apple Phones

இழந்தது   --

  Bareilly 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 HELP. 2 DOGS MISSING. Cash Reward for help.

HELP. 2 DOGS MISSING. Cash Reward for help.

  Dog

இழந்தது   --

  Visakhapatnam 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!