உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Lost my Persian cat 2 days ago

Lost my Persian cat 2 days ago

  Cat

இழந்தது   --

  Bhopal 2 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

5 Baby Cockatiel. White color

Baby Cockatiel. White color

  Other

இழந்தது   --

  Chennai 6 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

5 Please help me FINDING my LOST CAT BOB.

Please help me FINDING my LOST CAT BOB.

  Cat

இழந்தது   --

  Shimla 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

1 Spectacle

Spectacle

  Other

இழந்தது   --

  Thiruvananthapuram 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 American Lab

American Lab

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Hyderabad 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Lost Arabia mau ginger colour male cat

Lost Arabia mau ginger colour male cat

  Cat

இழந்தது   --

  Ahmadnagar 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

2 Golden Retriever in Trimulgherry near SBI Colony

Golden Retriever in Trimulgherry near SBI Colony

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Hyderabad 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Found Golden Retriever At Trimulgherry near sbh colony

Found Golden Retriever At Trimulgherry near sbh colony

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Hyderabad 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 3 kittens lost on April 5 2021 in mandaveli area chennai

3 kittens lost on April 5 2021 in mandaveli area chennai

  Cat

இழந்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

3 Brown-white dog

Brown-white dog

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 Missing female cat - tri-coloured cat (Orange, white, dark grey) - missing since a week

Missing female cat - tri-coloured cat (Orange, white, dark grey) - mis...

  Cat

இழந்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 African Grey parrot

African Grey parrot

  Others

இழந்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 Lost my 3year old indian cat

Lost my 3year old indian cat

  Cat

இழந்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

3 Cockateil NAMED AS JOY

Cockateil NAMED AS JOY

  Others

இழந்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Cockateil NAMED AS JOY

Cockateil NAMED AS JOY

  Others

இழந்தது   --

  Chennai 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 Cat lost from 23/3/2021

Cat lost from 23/3/2021

  Cat

இழந்தது   --

  Pune 1 மாதம் முன்பு

சேமி

2 Lost my cat Rumi

Lost my cat Rumi

  Cat

இழந்தது   --

  Bengaluru 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Wallet

Wallet

  Android Phones

இழந்தது   --

  New Delhi 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Bla bla

Bla bla

  பொம்மை

இழந்தது   --

  Vadnagar 1 மாதம் முன்பு

சேமி

4 Grey white cockatiel lost

Grey white cockatiel lost

  Cow

இழந்தது   --

  Pune 2 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!