உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

4 Grey white cockatiel lost

Grey white cockatiel lost

  Cow

இழந்தது   --

  Pune 4 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Black cockatiel missing from 28 Feb from Nayabad kolkata

Black cockatiel missing from 28 Feb from Nayabad kolkata

  Others

இழந்தது   --

  Kolkata 5 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Lost Female Dog# Sharma nagar

Lost Female Dog# Sharma nagar

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 6 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

3 Lost female country Dog# sharma nagar

Lost female country Dog# sharma nagar

  Dog

இழந்தது   --

  Chennai 6 நாட்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 A perfectly healthy Black Dog found in the streets of Pushpkunj Hospital, Indore

A perfectly healthy Black Dog found in the streets of Pushpkunj Hospit...

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Indore 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

0 Found a perfectly healthy dog Abandoned or Lost! At Tejaji Nagar, Khandwa Road.

Found a perfectly healthy dog Abandoned or Lost! At Tejaji Nagar, Khan...

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Indore 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

1 BABBU MISSING

BABBU MISSING

  Cat

இழந்தது   --

  Mumbai 1 வாரத்திற்கு முன்பு

சேமி

1 Found Labrador dog

Found Labrador dog

  Dog

கண்டுபிடித்தது   --

  Ajmer 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

4 Missing Pet Bird

Missing Pet Bird

  Others

இழந்தது   --

  Noida 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Office attendance RFID card

Office attendance RFID card

  ID card

இழந்தது   --

  Mumbai 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Lost my office attendance/RFID card

Lost my office attendance/RFID card

  Other

இழந்தது   --

  Mumbai 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Black bag

Black bag

  Hand bags

இழந்தது   --

  Panchkula 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

0 Black bag having documents

Black bag having documents

  Hand bags

இழந்தது   --

  Panchkula 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Help me find my cat.

Help me find my cat.

  Cat

இழந்தது   --

  Ahmadnagar 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Iphone se

Iphone se

  Apple Phones

இழந்தது   --

  New Delhi 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 I lost my mobile today @ 11:00 AM in My native place

I lost my mobile today @ 11:00 AM in My native place

  Android Phones

இழந்தது   --

  Anantapur 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Apple Airpod Charging case

Apple Airpod Charging case

  Apple Phones

கண்டுபிடித்தது   --

  Bengaluru 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 Apple Airpod charging case

Apple Airpod charging case

  Mobile Accessories

கண்டுபிடித்தது   --

  Bengaluru 1 மாதம் முன்பு

சேமி

0 I lost my cat from near my house from 12 jan.2020

I lost my cat from near my house from 12 jan.2020

  Cat

இழந்தது   --

  Dehra Dūn 1 மாதம் முன்பு

சேமி

1 I lost my cat from near my house from 12 jan.2020

I lost my cat from near my house from 12 jan.2020

  Cat

இழந்தது   --

  Dehra Dūn 1 மாதம் முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!